Европейски проект „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ се реализира във Видин, Монтана и Враца

You may also like...