Търсене на нова работа. Съвети от един маркетинг мениджър. Част 2 – Как да кандидатстваме?

You may also like...

5 коментара

 1. napster каза:

  Ценно – много добре. Ще ми бъде в помощ идните месеци!

 2. Надявам се:) и ти пожелавам успех!

 1. 19.02.2009

  […] да планирате своята кариерна промяна, във втората – как да подготвите нужните документи за кандидатстване, а в третата (която ще бъде публикувана следващата […]

 2. 23.02.2009

  […] Търсене на нова работа. Съвети от един маркетинг менид

 3. 12.03.2009

  […] Търсене на нова работа. Съвети от един маркетинг менид