Партизански тактики за намиране на работа

You may also like...

2 коментара

  1. 23.01.2009

    […] Партизански тактики за намиране на работа […]

  2. 12.03.2009

    […] български условия и за възможностите за използване на партизански тактики за намиране на работа, доколко честата смяна на работата говори за […]